ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่ ให้ความไว้วางใจต่อโรงเรียนดนตรีสยามเพชรเก้า อย่างเสมอมาตลอด 35 ปี จากการทุ่มเทเอาใจใส่ ต่อนักเรียนมาโดยตลอดนั้น เป็นผลให้ทางโรงเรียนได้สร้าง นักเรียนที่มีคุณภาพและ ได้สร้างชื่อเสียงแก่ ประเทศไทยรวมทั้งในต่างประเทศอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่่อ, การแข่งขัน, การสอบวัดระดับ, ทั้งนี้ยังรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตอีกด้วย

ทางโรงเรียนดนตรีสยามเพชรเก้ามีความมุ่งมั่นต่อการสร้างนักเรียนให้ความรักดนตรี และมีความสุขต่อการเล่นดนตรี

และอาจารย์มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะผลิตครูและ นักเรียนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมของเราให้ดียิ่งขึ้นไป

สิ่งที่สำคัญในการเรียนดนตรีนั้นนอกจากการสนับสนุนจากผู้ปกครอง, ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียนแล้ว การสอนด้วยความรัก, ความเอาใจใส่,และการสอนอย่างถูกวิธี พร้อมด้วยอุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ทำให้การเรียนเป็นไป
อย่างได้ผลสมบูรณ์และถูกต้อง

ดังนี้ ทางโรงเรียนดนตรีสยามเพชรเก้าจึงได้จัดสรรอาจารย์ผู้ชำนาญการในการสอนพร้อมด้วยเครื่องดนตรีคุณภาพที่คัดสรรอย่างดีเยี่ยมเพื่อให้นักเรียนได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด


อาจารย์โนริเอะ (ขนิษฐา) ชินวาณิชย

Siam Petch 9 Music School Charity Concert 2011โรงเรียนดนตรีสยามเพชรเก้า
511/7-8 ปากซอยเพชรบุรี 9
ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400

โทร. 0-2653-8828-9

<< Download the map

 

 

 
 
 
   
Copyrights © 2008 Siam Petch 9 Music School. All rights reserved.