โรงเรียนดนตรีสยามเพชรเก้า
511/7-8 ปากซอยเพชรบุรี 9
ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี
กทม. 10400

โทร. 0-2653-8828-9

e-mail address : ringp9@yahoo.com

Working Hour :
Close every Monday
Tue –Sun  10.00-18.00

 


Siam Petch 9 Music School

 
 
 
 
 
   
Copyrights © 2008 Siam Petch 9 Music School. All rights reserved.