เปิดสอนหลักสูตรดนตรีหลากหลายให้ท่านเลือก ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เปิดสอนเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับอายุ และความสามารถของผู้เรียน ทางโรงเรียนได้เปิดหลักสูตรพิเศษโดยการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

ทุกหลักสูตรจะทำการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทางโรงเรียนได้เลือกสรรอาจารย์ที่มีความสามารถมาเป็นพิเศษ ซึ่งทั้งเหล่านักเรียนและอาจารย์ต่างชนะรางวัลมาแล้วมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทินักเรียนได้คะแนนสอบอันดับ 1 ของ ASEAN และอันดับ1,2,3 ของประเทศไทย อาจารย์ผู้สอนได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสถาบัน Trinity Guildhall, และอื่น ๆ อีกมากมาย และมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและเป็นนักดนตรีมืออาชีพในต่างประเทศและประเทศไทย อีกทั้งทางโรงเรียนใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง ห้องเรียนมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ สะดวกสบาย

โรงเรียนจำหน่วยเปียโนและเครื่องดนตรีหลายชนิด คุณภาพดีเยี่ยม คัดสรรโดยนักดนตรี และช่างมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกชม และตัดสินใจซื้อ ด้วยบริการที่ประทับใจ และบริการหลังการขายที่ดูแลเป็นพิเศษครบวงจรซึ่งรวมถึงการซ่อม, ตั้งเสียง, ขนย้าย, และ เป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เปียโน WATANABE MUSICAL INSTRUMENT CO.,LTD แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหน ถ้าคุณรักดนตรี รีบติดต่อมาทางโรงเรียนของเรานะคะ จะมาด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์มาที่ 0-2653-8828-9

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
ทางโรงเรียนดนตรีสยามเพชรเก้า มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างนักเรียนให้มีความรักต่อดนตรี โดยผ่านการสอนโดยครูผู้ชำนาญการสอนและสอนอย่างถูกวิธี และให้นักเรียนเผื่อแผ่ความรักดนตรีต่อผู้อื่น

ทางโรงเรียนฯ ได้มีการจัด Concert การกุศลประจำปีเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกต่อสาธารณชนและยิ่งไปกว่านั้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม

 

เปียโน Piano Course (เดี่ยวและกลุ่ม)
สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนแบบตัวต่อตัว30 นาที และ 45 นาที เน้นการพัฒนาทางเทคนิค และด้านปฏิบัติควบคู่กับการอ่านโน้ต การฟังทำนองเพลงและแนวเสียงประสานของบทเพลงประเภทต่าง ๆ ทั้ง Classic, Pop, Jazz มีการจัดส่งสอบกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับสากล เช่น Trinity Guildhall และ Royal School Of Music ซึ่งนักเรียนต่างได้รับรางวัลชนะการแข่งขันและคะแนนสอบดีเยี่ยมมากมาย เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงของเรา

ห้องสอนเปียโนพิเศษนั้นใช้ Grand Piano 9 ฟุต 2 ตัว ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้ใน concert hall ระดับประเทศเท่านั้น

back to top

ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก (Little Children Music Course)
เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับน้อง ๆ อายุ 3 ปี นักเรียนจะเพลิดเพลินไปกับการฟัง การร้อง การเต้นเข้าจังหวะ โดยจะเน้นการเรียนเป็นกลุ่ม การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนและผู้ปกครอง ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย สมาธิและสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป โดยมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน

ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก (Children Music Course)
เป็นหลักสูตรเตรียมพื้นฐานความรู้ทางด้านดนตรีสำหรับน้องอายุ 4-6 ปี ที่จะสนุกสนานกับการเรียน เริ่มด้วยการฝึกทักษะการร้อง การฟัง การเล่น Keyboard (ทั้ง Electone & Piano) การอ่านโน๊ตและฝึกจังหวะตลอดหลักสูตรนักเรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน รวมทั้งการแสดงออกทางดนตรี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางดนตรีต่อไปในอนาคต นักเรียนของเราได้สร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมากมาย หลักสูตรดนตรีพิ้นฐานนี้เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในการสอนที่ดีที่สุดซึ่งดูแลการสอนโดยคุณครูป่อป๊อ (อาจารย์อรนุช อาชามงคล (ชินวาณิชย์))

back to top

อีเลคโทน Electone Course (กลุ่มและเดี่ยว)
มีทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เป็นการปูพื้นฐานความรู้ทางดนตรี พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเรียบเรียงเสียงประสาน และการประพันธ์เพลงเบื้องต้น นักเรียนจะได้ความสนุกสนานจากสีสันและเสียงของเครื่องดนตรีนานาชนิด

back to top

กีตาร์ Guitar Course (กลุ่มและเดี่ยว)
หลักสูตรการเรียนที่ทันสมัยฝึกง่าย และถูกวิธีสำหรับผู้มีอายุ 10 ขวบ ขึ้นไป มีหลักสูตร Classical, Flamenco, Pop, Folk การเล่น Guitar ประกอบการร้องเพลง เรียนอ่านโน๊ตการเล่นคอร์ต ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเพื่อก้าวสู่มืออาชีพอย่างมั่นใจ

back to top

ไวโอลิน Violin Course (กลุ่มและเดี่ยว)
สำหรับนักเรียนอายุ 5 ปีขึ้นไป เปิดหลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ทั้งแนว Classic และ Pop พัฒนาการฟัง, สรีระและท่าทางในการเล่น, การอ่านโน๊ต, เทคนิคการเล่นระดับสูงรวมทั้งการเล่นเป็นวงและประกอบกับเครื่องดนตรีอื่นโดยใช้หลักสูตรของ Suzuki Japan ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดหลักสูตรหนึ่ง มีการจัดส่งสอบสถาบันชั้นนำ เช่น Trinity Guildhall และ Royal School Of Music หลักสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนทุกๆวัย จากอาจารย์ผู้สอนของเราที่มีเทคนิคการสอนอย่างแพรวพราว รวมทั้งการนำELECTONE มาประกอบการสอนทำให้มีสีสันและความสนุกสนาน

back to top

ขับร้อง Vocal Course

สอนการร้องเพลงและลีลาประกอบการร้องแบบ Standard Song, Pop และ Classic สำหรับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป และผู้ใหญ่ เพื่อฝึกทักษะการร้องเพลงการแสดงออกและการสร้างเสียงในตำแหน่งที่ถูกต้องเทคนิคการบริหารและควบคุมอวัยวะของร่างกาย ในการออกเสียงต่าง ๆ และ Course พิเศษสำหรับผู้ใหญ่และผู้ที่สูงอายุทุกท่าน สร้างคุณภาพ, เสียงและสมาธิของท่านผ่านการร้องเพลงอย่างถูกวิธี และมีความสุข โดยการดูแลจากนักร้อง และ ครูมืออาชีพที่ได้รับการกล่าวขานให้เป็นนักร้องเสียง mezzo-soprano ที่ี่ไพเราะที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย คุณครูน้ำมนต์ (อาจารย์ธีรนัย ณ หนองคาย)

back to top

เครื่องเป่า Bass/Woodwine Course
เปิดสอนทั้งเครื่องเป่าลมไม้ เช่น คลาริเน็ต, ฟลุ๊ต และเครื่องเป่าลมทองเหลือง เช่น แซ็กโซโฟน, ทรัมเป็ต, และอื่น ๆ สำหรับเด็กอายุ 8 ปี ขึ้นไป และผู้ใหญ

back to top

ทฤษฎีดนตรี Music Theory
เปิดหลักสูตร JAZZ และ CLASSIC สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิชาทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตร์ดนตรี และการประพันธ์เพลงในแนว Jazz และ Classic ในขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง

Course พิเศษสำหรับ ผู้เตรียมสอบ Entrance วิชาทฤษฎีดนตรีรวมทั้งสถาบันอื่นๆ เช่น Trinity Guildhall, Royal School Of Music ประเทศอังกฤษ


อำนวยการสอนโดย
อาจารยโนริเอะ ขนิษฐา ชินวาณิชย์

 
   
Copyrights © 2008 Siam Petch 9 Music School. All rights reserved.