อ.โนริเอะ ขนิษฐา  ชินวาณิชย์
Norie Kanitar Chinwanich

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโน ตั้งแต่อายุ 4 ปี กับ Prof. Hifroko Suenaga (Principal of
  Fukuoka Music School), Prof. Motonari Iguichi,  Prof. Yoshio Harada,
  Prof. Nozomi Shiga, Prof. Yoichiro Miyake, Prof. Toshiko Tezuka, and
  Prof. Akio Yashiro,
 • Ferris Woman’s University, Japan. Major: Piano Performance and
  Post-graduated course
 • แสดง concert “New Musician Concert” in 1969 at Fukuoka and
  1970 in Tokyo
 • อาจารย์พิเศษสอน J.S.A.C and Piano Master Course แก่สถาบัน Yamaha
  โดยคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศเพื่อเป็นนักเปียโนมืออาชีพ  นักเรียนที่สร้าง
  ชื่อเสียงเช่น อ.อินทุอร ศรีกรานนท์, นบ ประทีประเสน , พรชนก ตันสกุล,
  ด.ร.พรพัน บันเทิงหรรษา, ด.ร.อโนทัย นิติพน , นิชยา วรรณแสง เป็นต้น
 • ครูสอนเปียโน  นักเรียนที่มีชื่อเสียง
 • ร่วมแสดง Concert Beethoven Sonata 32 และอีกหลาย convert มากมาย
 • Vice-President and Treasurer of Bangkok Chopin Sociaty
 • Board member of Piyaphand Foundation
 • Academic Advisor of Siam Petch 9 Music School: อบรมอาจารย์สอนดนตรี
  โรงเรียนดนตรีสยามเพชรเก้าและโรงเรียนดนตรีอื่นๆ, ดูแลการเรียนการสอนของ
  นักเรียนที่สอบเกรดและเข้าการแข่งขันเป็นตัวแทนของโรงเรียนทุกคน

 

รางวัลและผลงาน อาทิ

 • ส่งนักเรียนสอบสถาบัน Trinity Guildhall Grade ATCL อันดับ 3
  ของประเทศไทย ปี 2007
 • นักเรียนแข่งขันเปียโนYamaha รอบทั่วประเทศ ได้รางวัลชนะเลิศ รุ่นทั่วไป
  ปี 2006 และปี 2003
 • นักเรียนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแสดงเปียโน Junior original concert
  ที่ประเทศญี่ปุ่น, โปแลนด์, สิงคโปร์
 • นักเรียนแข่งขันเปียโน Bangkok Chopin Competition ครั้งที่ 3 ได้รางวัล
  ชนะเลิศ ชนะรุ่นเล็ก
 • นักเรียนแข่งขันเปียโน Piyaphand Sanithwong ได้รางวัลชนะเลิศ
  ชนะ รุ่นทั่วไป
 • นักเรียนแข่งขันเปียโนกระทรวงศึกษาธิการได้รางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน
 • สอนครูเปียโนจากหลายสถาบัน นักเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น
  อ.อินทุอร ศรีกรานนท์  Pianist และอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร,
  อ.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์ หัวหน้าภาควิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต ,
  อ.ธีรนัย ณ หนองคาย (ครูน้ำมนต์) ครูและนักร้องชื่อดัง  และอีกมากมาย ,
  Tomoko Honda Pianist in Europe เป็นต้น

อ.อรนุช   (ชินวาณิชย์)  อาชามงคล -  ครูป่อป๊อ
Oranuch (Chinwanich) Archamongkol  - Kru Popor

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี อาทิ

 • เรียนเปียโนกับอ.โนริเอะ ชินวาณิชย์, อ.ปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,
  อ.นลินี ธรรมบุตร, อ.อินทิรา ต.สุวรรณ, Prof. Hiroyuki Kuniya
 • ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาคดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Trinity College of Music London: LTCL
 • Berklee College of Music, Boston, U.S.A.
 • Yamaha Foundation Japan: Grade 3 ทั้งด้านPerformance และ
  Fundamental (คนแรกของประเทศไทย)
 • อาจารย์ฝ่ายวิชาการสถาบัน Yamaha Music Foundation  อบรมครูผู้สอนวิชา
  Junior Music Course, Junior Extension Course, Junior Special Advance
  Course ทั่วประเทศ
 • อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดนตรีสยามเพชรเก้า

 

รางวัลและผลงานการสอน อาทิ

 • ครูดีเด่นจากสถาบัน Trinity Guildhall ปี 2007 และ ปี 2004
  (นักเรียนได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1,2,3 ของประเทศ 3 ปี )
 • ได้รางวัลชมเชย Nocturne จาก การแข่งขันเปียโน Chopin Competition
  ครั้งที่1
 • นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดจากสถาบัน Trinity Guildhall Grade Initial
  อันดับ 2 และ 3, Grade 7 อันดับ 2 ของประเทศไทย ปี 2007
 • นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดจากสถาบัน Trinity Guildhall Grade 7
  อันดับ 2 ของประเทศไทย ปี 2005
 • นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดจากสถาบัน Trinity Guildhall Grade 6
  อันดับ  1 ของ Asia  ปี 2003
 • นักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดจากสถาบัน Trinity Guildhall Grade 4
  อันดับ  1 และ 2 ของประเทศไทย ปี 2003
 • นักเรียนแข่งขันเปียโนYamaha รอบทั่วประเทศ ได้รางวัลรองชนะเลิศ รุ่นจิ๋ว
  และ รางวัลดีเด่น รุ่นเล็ก  ปี 2003
 • สอนครูเปียโนจากหลายสถาบัน
 • นักเรียนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแสดงเปียโน Junior original concert
  ที่ประเทศญี่ปุ่น

 

อ.ธีรนัย  ณ หนองคาย – ครูน้ำมนต์
Teeranai  Na Nongkai – Kru Nammon (Voice)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนร้องเพลงกับ อ. อนุชิต นันทขว้าง , เรียนเปียโนกับ อ.โนริเอะ ชินวาณิชย์
 • Trinity College of Music London: Grade 8 (Music and Drama)
 • ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาคภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษสถาบัน มีฟ้า
 • Head of Vocal of  Siam Petch 9 Music School

 

รางวัลและผลงาน อาทิ

 • ได้รับเชิญจาก Disney Company ให้ร้องเพลงและภาคการ์ตูนเป็นตัวเอกในเรื่อง
  Pocahontas
 • ได้รับเชิญจาก Warner Brother ให้ร้องเพลงและภาคการ์ตูนเป็นตัวเอกในเรื่อง
  Prince of Egypt
 • ร้องเพลงนำจากละครชื่อดัง อาทิ ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน, กษัตริยา,
  อมฤตราลัย, แรมพิศวาส เป็นต้น
 • รับบทแสดงนำเป็น อังศุมาลิน ในละครเพลง คู่กรรม the musical ออกแสดง
  ในปี 2003 และ 2004
 • ครูสอนร้องเพลง  นักเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น บัวชมพู ฟอร์ด, น้องพลับ,
  เป็นต้น
 • Commentator และ ครูผู้สอน Academy Fantasia
 • ร่วมแสดง Concert Requiem แด่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาและ
  อีกหลาย concert ระดับประเทศอีกมากมาย

 

SONGKRAN KLINDEE (ครูโอ๋)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับ ดร.เอริ นาคากาวะ, นักเรียนสอบได้คะแนนดีเด่นจากสถาบัน TRINITY GUILDHALL มากมาย
 • เข้ารอบการแข่งขัน YAMAHA รุ่นกลาง
 • การศึกษาปริญญาตรีจาก ABAC, B.A. BUSINESS IN JAPANESE เกียรตินิยมอันดับสอง
 • ปริญญาโทจาก ABAC, M.A TOURISM MANAGEMENT (OUTSTANDING เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนสูงสุด)
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งINTERNATIONAL PRODUCER OF PHENOMENA CO., LTD.

 

SUPATTRA CHANCHITSOPON (ครูหนิง)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับอ.โนริเอะ ชินวาณิชย์
 • ชนะเลิศการแข่งขันเปียโน YAMAHA ทั่วประเทศ รุ่น ทั่วไป
 • จบ YAMAHA FOUNDATION JAPAN GRADE 5 (เกรดครู)
 • จบการศึกษาปริญญาโทจาก UNIVERSITY OF ESSEX, COLCHESTER (LL.M IN INTERNATIONAL LAW และจาก QUEENMARY, UNIVERSITY OF LONDON (LL.M IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW )
 • ปัจจุบันดำเนินธุรกิจครอบครัว ผลิตภัณฑ์น้ำหวาน CANDY BOY และ THAI BOY กำลังรอโปรดเกล้าฯรับตำแหน่งผู้พิพากษา

 

SUWIPA RUENGMANAMONGKOL (ครูแอน)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับอ.อรนุช อาชามงคล
 • YAMAHA FOUNDATION JAPAN GRADE 5 (ครู)
 • นักเรียนสอบได้คะแนนดีเด่นจากสถาบัน TRINITY GUILDHALL มากมาย
 • สามารถสอนทั้งเปียโนและอิเลคโทน
 • และสอนที่ INTERNATIONAL SCHOOL

 

PAWIDA CHAIWANICHSIRI (ครูแตง)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับ อ.บุปผา ธรรมบุตร ดร.วีระชาติ เปรมานนท์, อ.จุนตะ อาราคาว่า, และรศ. ดร.ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา
 • จบ LTCL จากสถาบัน TRINITY GUILDHALL จบการศึกษาปริญญาตรีจาก CHULALONGKORN UNIVERSITY, COMMERCE AND ACCOUNTANCY
 • ปัจจุบัน กำลังจะจบการศึกษาปริญญาโท ภาคดนตรีสากล เปียโน CHULALONGKORN UNIVERSITY, FINE AND APPLIED ARTS - PIANO PERFORMANCE

 

PIYADA THANALUCK (ครูกิ้ฟ)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เริ่มเรียนดนตรีจาก J.M.C จนจบ J.A.C.เรียนเปียโนกับ อ.พีระพงษ์ สุรวรรณ
 • นักเรียนสอบได้คะแนนดีเด่นจากสถาบัน TRINITY GUILDHALL มากมาย
 • จบการศึกษาปริญญาตรีจาก CHULALONGKORN UNIVERSITY, COMMERCE AND ACCOUNTANCY (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • จบการศึกษาปริญญาโทจาก CITY UNIVERSITY (CASS BUSINESS SCHOOL), LONDON, UK (เกียรตินิยม)
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CONSULTANT – DELOITTE CONSULTING

 

POONSANT TAICHAIVANICH (ครูตั้ม)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับ ดร.โมโตโกะ ฟุนาโคชิ, รศ. ดร.ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา
 • จบการศึกษาปริญญาโทจาก CHULALONGKORN UNIVERSITY, FINE AND APPLIED ARTS - PIANO PERFORMANCE เกียรตินิยม ได้เข้าร่วม MASTER CLASS จาก ANDRES WERZ, SEBASTIAN KOCH, MONSIER GIANCARLO CRESPEAU.
 • ได้แสดง PIANO CONCERTO IN G BY MAURICE RAVEL ใน THE FESTIVAL OF PIANO AND HARP MUSIC TRIBUTE TO THE LATE PIYABHAND SANITWONGSE ในปี 2007.
 • ได้รางวัลเกียรตินิยมคะแนนสูงสุดประเทศไทยอันดับ 2 GRADE INITIAL
 • ร่วมเล่นเปียโนในรายการดนตรี กวี ศิลป์ ทางช่อง THAI PBST ปัจจุบันยังร่วมแสดงในวง CHAMBER และ เป็น ACCOMPANIST อีกด้วย
 • กำลังเตรียมตัวเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกที่ CHULALONGKORN UNIVERSITY

 

PORNCHAI SRISUPORNWATTANA (ครูตู่)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • ได้ผ่านการอบรมการสอนดนตรีแนวโคได (KODALY)โดย รศ. ดร.ธวัชชัย นาควงษ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546
 • ครูผู้ฝึกสอนวงเมโลเดียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ ได้รับรางวัลในการประกวดวงเมโลเดียน ระดับอนุบาลชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วย พณ.นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งที่ 4 พ.ศ. 2548ได้รับรางวัลถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลMARCHINGดีเด่น พ.ศ. 2553
 • ปัจจุบันได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันวงโยธวาทิตโลก ในรุ่นจูเนียร์ รายการ KIALA LUMPUR WORLD MARCHING BAND COMPETITION 2010 ณ. ประเทศมาเลเซีย
 • ปัจจุบัน ดูแลโครงการดนตรีในโรงเรียนอนุบาลหลายโรงเรียน

 

PORNSIRI NORABARN (ครูแหวน)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโน อ.จามร ศุภผล, รศ.ดร.ธงสรวง อิศรางกูรฯ
 • จบการศึกษาปริญญาตรีจาก CHULALONGKORN UNIVERSITY, FINE AND APPLIED ARTS - PIANO PERFORMANCE ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1
 • เข้าร่วมแข่งขันเดี่ยวเปียโนโชแปง และแข่งเปียโนในงาน YAMAHA MUSIC FESTIVAL หลายรายการ ได้รับรางวัลมากมาย และสอบผ่านระดับ LTCL , TRINITY COLLEGE LONDON, YAMAHA FOUNDATION JAPAN GRADE 5 (ครู)
 • ได้รับทุนการศึกษาเรียนดนตรีภาคฤดูร้อนจาก MUSICA MUNDI ได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตและมาสเตอร์คลาส ณ ประเทศเบลเยี่ยม, มาสเตอร์คลาสกับ PROF ROLF PLAGGAE ที่ MOZARTEUM UNIVERSITY, AUSTRALIA ที่ SWITZERLAND
 • ปัจจุบันร่วมแสดงในวง CHAMBER MUSIC, PIANO ACCOMPANIMENT และกำลังเตรียมตัวเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทสาขา PIANO PERFORMANCE ที่ SWITZERLAND

 

SIRIKET BOONCHAN (ครูแน๊ต)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับอ.โนริเอะ ชินวาณิชย์
 • จบ YAMAHA FOUNDATION JAPAN GRADE 5 (เกรดครู),นักเรียนสอบได้คะแนนดีเด่นจากสถาบัน TRINITY GUILDHALL มากมาย
 • ล่าสุดนักเรียนได้รางวัลเกียรตินิยม GRADE 7 คะแนน
 • นักเรียนชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันรอบภูมิภาค YAMAHA PIANO COMPETITION และยังมีความเชี่ยวชาญในสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กอีกด้วย

 

HIROMI KOTANI

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับ PROF. SUMIKO MATSUMOTO, อ.โนริเอะ ชินวาณิชย์
 • จบการศึกษาปริญญาตรีจาก KONAN UNIVERSITY, KOBE,
 • จบ YAMAHA FOUNDATION JAPAN GRADE 5 – PERFORMANCE AND FUNDAMENTAL (เกรดครู)
 • ผ่านการสอนอิเลคโทน ELECTONE MUSICE COURSE ที่ YAMAHA , JAPAN

 

TAZUKO NAKATORI

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนร้องเพลงกับ PROF. AKIKO UENAMI, เรียนเปียโนกับ PROF. AKIHIRO OKUMURA, PROF. IVO VINCO, อ.โนริเอะ ชินวาณิชย์
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านดนตรีจาก SHOWA MUSIC UNIVERSITY, KANAGAWA,
 • เข้าร่วม " EUROPE MUSICE CAMP " ที่ ITALY, " SUMMER MUSIC CAMP " ที่ KARUIZAWA

 

KITTIKUN PHAITAYAWAT (ครูนิว)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เริ่มเล่นกีตาร์ อาจารย์ ต้น ชาญกิจ บุญสิงห์ เรียนกีตาร์ คลาสลิกกับอาจารย์ ชาญวิทย์ สี โพลา อาจารย์ประจำด้านดนตรีสากล โรงเรียนเตรียมอุดม
 • ได้สอบเข้าวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหิดลโดยได้เข้าเรียนกับอาจารย์ ทวี อาจารย์ กีตาร์ คลาสลิก
 • ชนะเลิศ รางวัลกีตาร์คลาสลิกเอเชีย อาจารย์ สุวิทย์ กลิ่นสมิธ อาจารย์ อดีตอาจารย์ประจำ คณะดุริยางค์ศิลป์ มหิดล กีตาร์คลาสลิก
 • ปัจจุบัน จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางค์ศิลป์ เเขนงธุรกิจดนตรี

 

MARISA KOJIRAPAN (ครูมาริสา)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เริ่มเรียนดนตรีจาก JMC, JXC เรียนเปียโนกับ อาจารย์ SETSUKO KOJIRAPAN จบการศึกษาจาก BANGKOK UNIVERSITY, COMMUNICATION ART
 • เคยผ่านการเเสดง CONCERT มาเเล้วมากมาย

 

NANMANAS (ROONGNAPA) JIWATTANKUL (ครูหลิง)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับอ.โนริเอะ ชินวาณิชย์
 • จบ PERFORMANCE CERTIFICATION จากสถาบัน TRINITY GUILDHALL
 • นักเรียนสอบได้คะแนนดีเด่นจากสถาบัน TRINITY GUILDHALL มากมาย
 • จบการศึกษาปริญญาโทจาก GEORGE WARCHINTON UNIVERTY, MBA. FINANCE,
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง INTERNATION ROAMING - SENIOR MANAGER OF TOTAL ACCESS COMMUNICATION

 

NISHISA SUPSINAMNUAY (ครูแพร)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับ รศ.ดร. ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา
 • จบการศึกษาปริญญาตรี จาก CHULALONGKORN UNIVERSITY, FINE AND APPLIED ARTS - PIANO PERFORMANCE
 • เข้าร่วมการแข่งขันเปียโน YAMAHA MUSIC FESTIVAL รุ่นกลาง, PIANO FOUR HANDS รุ่นกลาง, รุ่นทั่วไป, PIANO WITH VOCAL และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท KEYBOARD CHALLENGER รอบชิงชนะเลิศ
 • ปัจจุบันเรียนเปียโนกับ อ.โนริเอะ ชินวาณิชย์ และเป็นคุณครูสอนเปียโนโครงการพิเศษ(สอนนักเรียนเตรียมแข่งขัน)

 

NATIDA WIRUSHSILAPA (ครูต้อง)

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับอ.อรนุช อาชามงคล, อ.โนริเอะ ชินวาณิชย์
 • บ J.S.A.C., เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเปียโน YAMAHA MUSIC FESTIVAL รุ่น เล็ก, รุ่น กลาง และ PIANO FOUR HANDS รุ่น กลาง
 • จบบัลเล่ต์ขั้น ADVANCE II จาก ROYAL ACADEMY OF DANCE
 • ร่วมแสดงคอนเสิรต์บัลเล่ต์ระดับประเทศมากมาย อาทิ LA BAYADERE, DON QUIXOTE, GISELLE, LES SYLPHIEDES, SWAN LAKE, MARKITENK PAS DE SIX
 • ปัจจุบันนอกจากเปียโนแล้วยังสอนบัลเล่ต์มี่โรงเรียนบัลเล่ต์วราพร กาญจนา จบการศึกษาปริญญาตรีที่ MAHIDOL UNIVERSITY ภาควิชา BBA. MARKETING
 • ปัจจุบันทำงานการตลาดที่บ.ปูนซีเมนต์ไทย

 

CHAYANIS NIMVACHIRASOONTHORN

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับ อ.โนริเอะ ชินวาณิชย์
 • ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเปียโน YAMAHA MUSIC FESTIVAL รุ่นทั่วไป การแข่งขันการเปียโนกระทรวงศึกษาธิการ, การแข่งขัน CONRAD YOUNG TALENT และได้รางวัลมามากมาย
 • สอบผ่าน YAMAHA FOUNDATION JAPAN GRADE 5 (ครู), ตำแหน่ง PIANIST ของวง MAHIDOL UNIVERSITY'S CHORUS
 • เ คยผ่านการเเสดง CONCERT มาเเล้วมากมาย

 

JANTARAT KITTIPAT

 

การศึกษาและประสบการณ์สอนทางด้านดนตรี

 • เรียนเปียโนกับอ.อรนุช อาชามงคล, อ.โนริเอะ ชินวาณิชย์, อ. พูนสันต์ เตียรชัยวนิช เรียน J.S.A.C.ที่ YAMAHA, เรียน MASTER COURSE ของ อ.โนริเอะ ชินวาณิชย์
 • ได้รางวัลคะแนนเกียรตินิยม GRADE 7 TRINITY GUILDHALL, LONDON
 • ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเปียโน YAMAHA MUSIC FESTIVAL
 • เคยผ่านการเเสดง CONCERT มาเเล้วมากมาย

 


     
 
 
 
   
Copyrights © 2008 Siam Petch 9 Music School. All rights reserved.